История

История в Години


Д-р Юлиян Пенев e мултидисциплинарен изследовател, пионер и ентусиаст в клиничното прилагане на лазерите в родната дерматология. Лазерът на меден бромид е приложен в дерматологията за първи път в света през 1984 г.(по библиографски данни) в Кожна клиника – Варна от д-р Ю. Пенев (тогава студент) върху пациенти с хемангиоми. Още тогава получените и публикувани обнадеждаващи резултати с конструирания от него лазер, показват, че той е по-добър от използваните до тогава и намерилите комерсиално приложение аргонови и багрилни лазери. Линиите на генерация на медния лазер (511nm - зелена и 578nm – жълта) и високата изходна мощност ( 5 -10W) го правят изключително подходящ за терапевтично въздействие както на съдови така и на пигментни дерматози. Разчита се на високоселективна термолиза и прецизно дозиране. Тази селективност гарантира постигането на отлични козметични резултати, които се потвърждават в разширените клинични проучвания в този ранен етап.


Всъщност, увлечението му към лазерите започва още в гимназията. Първият му проект е конструирането на мощен наносекунден ултравиолетов азотен лазер (337nm). С този лазер могат да се възбуждат багрилни лазери генериращи дължини на вълните в целия видим спектър. Лазерната установка е наградена през 1979 със златен медал на националната изложба на ТНТМ (техническо и научно творчество на младежта) – Пловдив, което по това време му дава реална привилегия при приема в технически ВУЗ по избор. Той вече е приет медицина в ВМИ Варна и не се възползва от това предимство. През всичките години на следването си участва в научните сесии на института с различни оригинални разработки. В началото на осемдесетте години в Клиника по кожни и венерически болести Варна се провеждат изследвания и в областта на експерименталната онкология. Двамата студенти тогава - Юлиян Пенев и Волфганг Щендер в сътрудничество с института по онкология в София и тогавашния му ръководител проф. д-р Ив. Черноземски синтезират за първи път у нас пречистен хематопорфирин дериват (HPD). Провеждат се редица експерименти върху лабораторни животни със стандартни висцерални бластоми и клетъчни култури HeLa сенсибилизирани с HPD и последващо облъчени с червен лазер (HeNe, лазер на златни пари). Експериментите доказват перспективността на фотодинамичната лазерна терапия на раковите заболявания и високата антинеопластична ефективност на методиката. Резултатите са докладвани на младежка медицинска научна сесия в г. Трутнов – Чехия, но министерството на здравеопазването по това време отказва да даде разрешение за клинично изпитание и приложение на HPD препарата и предложената методика. Създадена е и оригинална техника за оперативно отстраняване на неолазми подобна на Мохс хирургията, но много по-бърза поради избягване на хистологичния гефрир - оперативното поле се осветява с ултравиолетов лазер при което сенсибилизираните с HPD неопластични повлекла светят ярко в червен цвят. През този период се извършват и разширени експерименти по биостимулация на трудно зарастващи трофични рани и рани от изгаряния с нискоинтензивни (LLLT) лазери. Като студент 1979-1985, Юлиян Пенев работи и като извънщатен сътрудник в Катедра Квантова електроника към Софийски Университет с ръководител доц. К. Стаменов и Лаборатория по Хидроакустика към катедра „Радиотехника” - ВМЕИ гр. Варна, ръководена от доц. Б. Боянов. Д-р Юлиян Пенев завършва медицина през 1986 г. в МА-ВМИ - Варна. Същата година е разпределен в Окръжна болница г. Силистра и работи като ординатор рентгенолог. Една година по късно спечелва конкурс за научен сътрудник в Биотехнически институт Варна с ръководител доц. Борис Желев. Ръководи лаборатория за приложение на лазерите за медицински и биотехнологични цели. Научен сътрудник II степен от 1988 г. Създава контролен лазерен измерител на частици в линия за обратна осмоза при производството на бистри натурални сокове и усъвършенства лазерната система на база меден бромид до промишлен прототип. През 1989 г. системата е одобрена за клинична апробация и приложение в Австралия от тогавашното българо-австралийско търговско дружество.


Демократичните промени от 10.10.1989 осуетяват този проект. Скоро след това Д-р Ю. Пенев и неговия колега инж. В. Пантелеев регистрират фирма ТРИТОНЛАЗЕР с предмет на дейност - производство на електромедицинска и лазерна техника.


През 1991 год. д-р Ю. Пенев участва в изложението на Световната организация на интелектуалната собственост ”Експо 91”, където разработената от него иновационната дерматологична лазерна система печели златен медал. Лазерният източник е сходен с лазера разработен от Института по физика на твърдо тяло към БАН, а лазерната дерматологична система е аналогична на лазерната система на австралийската фирма Норселд http://www.norseld.com , но се базира на собствена конструкция лазерно захранване и лазерна тръба. На различни етапи от разработването на системата е получавана ценна научна и методична подкрепа лично от ръководителя на Института по физика на твърдото тяло ст.н.с. Никола Съботинов /понастоящем академик и председател на БАН/ и неговата изследователска група, разработваща лазери на метални пари ръководена от Ив. Костадинов http:// www.issp.bas.bg Лазерната системата е клинично изпитана в кожна клиника по задание на Биотехнически институт – Варна. 1987г., а през 1999 г. и има съгласувана и регистрирана техническа спецификация на Министерство на здравеопазването под номер 02261-99.


Промените в България не изместват научните интереси на д-р Ю. Пенев като приоритет, макар че новосформираната фирма се занимава с производството на неонова реклама и светлинно и лазерно шоу. Приходите от тази дейност му дават възможността да самофинансира проектите си по разработването и въвеждането на нови медицински лазерни системи. През този период д-р Юлиян Пенев конструира и произвежда и електрокоагулатори за дерматологични цели. Малките надеждни устройства SkinSpark се използват от много дерматолози и до днес. Произвеждани са и биостимулационни HeNe лазерни системи. В този период лазерът на меден бромид е усъвършенстван през пет нови модела, като една система е работила в Кожна клиника при МУ-Варна непрекъснато от 1988 до 2007 година. През този период е натрупан огромен клиничен опит в лечението на много дерматози и са изпитани много терапевтични методики.Производствената база и лаборатория на фирмата от 2000 г. се базира в собствена сграда на територията на Западна Индустриална Зона. Лабораторията разполага с модерна контролно-измервателна техника, която гарантира контролирането на всички параметри отнасящи се до ефективността и безопасността на лазерните източници. д-р Ю. Пенев и целият му екип притежават удостоверения, за безопасно приложение на лазерите в медицината от Центъра по хигиена на Медицинска академия гр. София и са преминали практически курс проведен от ст.н.с. Мишел Израел през 1991 г. От 1995 г. завежда лаборатория по Биофизика и функционална диагностика на кожата към Фармацевтични лаборатории Талодерма ООД - Варна –thalloderma.com. С помощта на най-съвременна апаратура и методи той участва в контрола на ефективността на козметичните продукти на фирмата. Д-р Юлиян Пенев е автор и съавтор на редица публикации за приложението на лазерите в дерматологията. Заедно с баща си проф. Д.М.Н. Зл. Пенев издават първият научен обзор за приложение на лазерите в дерматологията 1981 г. С методичен характер е участието му в написването на главата "Лазерна терапия в дерматологията" в "Терапия на кожните и полово предавани болести" п/р. Н. Златков и Е. Петранов, 2000 г. След 2000 г. в своята лекарска практика добавя успешно лазер на въглероден двуокис (CO2 лазер), Фракциониран CO2 лазер, Nd:Yag лазер, Nd:Yag с Q модулация и IPL и създава свои оригинални методики за лечение с тези апарати. Има опит в ремонта и поддръжката на всички лазерни медицински системи съществуващи на пазара а също и на такива за промишлени и технологично приложение – CTP, CNC лазерни машини.


От 2000 работи в Амбулатория за индивидуална специализирана медицинска практика – проф. Д-р Златко Пенев, в кабинет за естетична лазертерапия. Кабинетите на амбулаторията се намират в сградата на ДКЦ „Св. Марина” при Университетска болница – Варна.
В настоящия момент Д-р Ю. Пенев разработва нови системи на база мощни диодни лазери, работи по проблемите на стареещата кожа, фотодинамичната терапия на акнето и иновационна сканираща система за дълбок лазерен рисърфисинг с радиочестотно възбуждани СО2 лазери и Er:YAG лазер. Поддържа тесни връзки с научно-изследователско звено по приложна лазерна физика към университета Вандербилт, Нешвил, Тенеси и Физическия институт Лебедев (ФИАН) на РАН, Москва.
Член е на Български лекарски съюз, Българско Дерматологично Дружество и на Българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина.

Публикации

Зл. Пенев, Приложение на лазерите в клиничната практика, под редакцията на В. Танев, Медицина и физкултура,София 1988.

Ю.Пенев, Зл. Пенев, Терапия на кожните и полово предавани болести, под редакцията на Н. Златков и Е. Петранов, София 2000, МИ Арсо, Лазерна терапия в дерматологията, 524-529 3. Зл. Пенев, Ю. Пенев, Ем. Илиев, Приложение на лазерите в дерматологията, Център за научна информация по медицина и здравеопазване, София 1987

Penev J., First results from the treatment with copper vapour laser of various cutaneous diseases, National conference on optics and laser equipment – Varna 1984

Penev J., Application of copper vapour laser in dermatology, Third national scientific conference on dermatology, Varna 1987

Penev J., Penev Z., Perspectives for application of lasers in dermatology, Third national scientific conference on dermatology, Varna 1987

Penev J., Panteleev V., Triton Laser complex for medical purposes, Third national conference on lasers and their application, Plovdiv, 1988

Penev J., Therapeutic laser system for treatment of pigment and vascular dermatoses, 0589-1,World Exhibition of Innovations and Inventions, EXPO’91, 1991, Plovdiv, Bulgaria – Award gold medal

Д-р Ю. Пенев - РАЗШИРЕН КЛИНИЧЕН ОПИТ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПРОЛИФЕРАТИВНИ БЕНИГНЕНИ ДЕРМАТОЗИ ЛОКАЛИЗИРАНИ ПО КЛЕПАЧИТЕ И МИГЛЕНИЯ РЪБ С ПОСЛОЙНА ИМПУЛСНА СО2 ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ, ПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ/седмо издание, април, 2013 г.

д-р Ю. Пенев - Подмладяване на лицето с дълбок аблативен CO2 – лазерен рисърфисинг , ПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ/седмо издание, април, 2013 г.

д-р Ю. Пенев - ЛАЗЕРНОАБЛАТИВНА МЕТОДИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕРМАТОЗИ С ФАЦИАЛНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ - ТЕРАПЕВТИЧНО ЕСТЕТИЧНИ АСПЕКТИ, ПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ/шесто издание, април, 2012 г.

Галерия в Години