Процедури

Полезна информация за пациента


Необходими грижи след лазерна аблация. Прочети
Информирано съгласие и брошура за лазерен рисърфисинг. Прочети
Клиничен протокол за провеждане на лазерен рисърфисинг. Прочети
Брошура за пациента Прочети
UV радиация и стареене на кожата. Прочети
Аблативен лазерен рисърфисинг срещу неаблативен. Прочети