Show all

Знаете ли, че?

Лазерът с активна среда меден бромид е приложен в дерматологията за първи път в света през 1984 год. в Кожна клиника – Варна от д-р Юлиян Пенев (тогава студент) върху пациенти с хемангиоми. Още тогава получените обнадеждаващи резултати показват, че този лазер е по-добър от използуваните до тогава и намерилите комерсиално приложение аргонови лазери. Линиите на генерация на медния лазер (511 nm -зелена и 578 nm – жълта) го правят показан за лечението както на съдови така и на пигментни дерматози, като се разчита на висока селективност. Това гарантира постигането на отлични козметични разултати.
По-късно системата е усъвършенствувана в “Биотехнически институт” – Варна, където д-р Юлиян Пенев работи като научен сътрудник и ръководи отдел за приложение на лазерите за медицински и биотехнологични цели.
През 1991 год. д-р Юлиян Пенев участва в изложението ”Експо 91” на Световна организация за интелектуалната собственост, където дерматологичната лазерна система на база меден бромид печели златен медал.

В началото на осемдесетте години в Клиника по кожни и венерически болести Варна се провеждат изследвания и в областта на експерименталната онкология. Двамата студенти тогава – Юлиян Пенев и Волфганг Щендер в сътрудничество с института по онкология в София и тогавашния му ръководител проф. д-р Ив. Черноземски синтезират за първи път у нас пречистен хематопорфирин дериват (HPD). Провеждат се редица експерименти върху лабораторни животни със стандартни висцерални бластоми и клетъчни култури HeLa сенсибилизирани с HPD и последващо облъчени с червен лазер (HeNe, лазер на златни пари). Експериментите доказват перспективността на фотодинамичната лазерна терапия на раковите заболявания и високата антинеопластична ефективност на методиката. Резултатите са докладвани на младежка медицинска научна сесия в г. Трутнов – Чехия, но министерството на здравеопазването по това време отказва да даде разрешение за клинично изпитание и приложение на HPD препарата и предложената методика. Създадена е и оригинална техника за оперативно отстраняване на неоплазми подобна на Мохс хирургията, но много по-бърза поради избягване на хистологичния гефрир – оперативното поле се осветява с ултравиолетов лазер при което сенсибилизираните с HPD неопластични повлекла светят ярко в червен цвят и помагат на хирурга да не работи на сляпо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *