Аблативен лазерен рисърфисинг срещу неаблативен

В световната дерматологична практика аблативният фракциониран рисърфисинг с CO2 лазер е признат за "златен стандарт" в подмладяването на лицето. Клиничният подмладяващ ефект от него при оптимално избрани параметри в настоящия момент е най-изразен в сравнение с други лазерни и нелазерни процедури, като радиочестотни, IPL фотопроцедури и мезотерапия. Много фирми предлагат лазерни системи работещи на CO2 аблативен фракциониран принцип. Най-известните фирми и техните брендове са: ActivFX ™ , DeepFX ™ и TotalFX ™ Ultrapulse ™ от Lumenis , eCO2 на Lutronic, Quadralase на Candela, CO2RE на Syneron-Candela, Performa™ Cynosure, Performa™ Deka SmartXide, Mixto™ на Lasering, Fraxel re:pair™ на Salta Medical, Bison FIRE-XEL™, TritonLaser (Thalloscan™, Scantroy™).

В последните години на пазара се появиха лазерни системи, при които няма нарушаване на целостта на кожата и не е необходимо време за възстановяване. Тези системи работят в близкия инфрачервен спектър и са на база Nd:YAG лазер (1060nm)и Er:glass лазер(1540nm). Най-голяма популярност имат системите Fraxel на основата на Er:glass лазер на фирмата Salta Medical и Palomar Icon на Syneron - Candela. Действително, в този спектрален диапазон (1540nm) кожните структури пропускат добре лазерната светлина, но да не забравяме, че кожата е мътна оптична структура и публикуваните хистологични микротермални зони с отчетливи граници са физически абсурдни и най-вероятно са плод на някаква манипулация. По мое мнение може да се обсъжда умерена до лека фототермолиза в дермата там, където в близост няма охлаждащ кръвоносен съд, а не за фракционирано въздействие с отчетливи граници и тесни колони. От друга страна, различните типове кожа като дебелина, кръвоснабдяване, степен на атрофия правят невъзможно лекарят да определи точната работна доза и обикновено се работи с фирмено зададени режими с доста занижени енергийни параметри. Няма никакъв точен критерий за избор на работна доза, освен лекия до умерен еритем след процедурата. Така или иначе, тези хистологични или по-точно митологични, според мен, микро термални зони (MTZ) попаднаха в проспектите и сайтовете на производителите на неаблативни лазерни системи…..По мое мнение, нищожните и променливи клинични резултати от неаблативни лазерни процедури не могат да бъдат определени като подмладяващи, а по-скоро като освежаващи. Тези процедури се рекламират широко, като се разчита на голям пазарен сегмент на пациенти и лекари със страх от агресивни аблативни процедури с CO2 и Er:YAG фракционирани лазери. Акцентуирането върху недостатъкa на аблативните лазерни процедури, свързан с откъсване от социална активност и дискомфорт за една седмица, е по-скоро оправдание прикриващо този страх. Манипулативният характер на ефекта от неаблативния фракциониран рисърфисинг се открива лесно с анализ на фотографиите before and after, с които изобилстват сайтовете. Обикновено фотографията before е направена с насочено осветление падащо така, че да пoдчертава кожните бръчки и рисунък, а фотографията after е с фронтално падаща дифузна светлина,при която няма сенки.

Пазарът на фракционирани лазерни процедури е доста объркан от брендове и неясни термини и повечето пациенти не могат да се справят с избора на лазерна процедура. Има и евтини процедури, с които се правят опити да се имитира фракционираното лазерно въздействие, като радиочестотен (RF) лифтинг, точкова високочестотна коагулация (е-матрикс) и дермални ролери (валяче с игли). Много лекари закупили някаква лазерна система "последно поколение" я рекламират или са били маркетингово подведени, че тяхната система е най-ефективна и в нея са елиминирани недостатъците на по-старите системи. Почти винаги лекарите нямат опит с други системи, което прави невъзможно сравняването на тяхната терапевтична ефективност. Основните недостатъци на първите фракционирани аблативни СО2 и Er:YAG лазерни системи са болката, дискомфорта и необходимостта от възстановителен период. Така на пазара след 2000-та година започнаха да се появяват неаблативни лазерни системи, с които процедурите станаха слабоболезнени, със скъсено време за възстановяване и накрая без време за възстановяване и напълно безболезнени. В крайна сметка системите "последно поколение" станаха и слабо ефективни до толкова, че с добре направен химически пилинг резултатът би бил по-добър. При тях няма странични ефекти, но едва ли изобщо има някави видими ефекти. Единствената гаранция на пациента, че се подлага на ефективна процедура, която ще задоволи неговите желания е бил лъскавият офис, в който е инсталирана лазерна машина "последно поколение", приличаща на голяма модерна прахосмукачка с тъч дисплей. Ако все пак на пациента не може да му се внуши, че има някакъв ефект от процедурата му се обяснява, че е направил най-доброто за превенция на кожното стареене.

Пазарът на фракционирани лазерни процедури е най-развит в САЩ и донякъде цената на процедурата отразява нейната ефективност. Донякъде, защото процедурите с по-нови системи са широкоразпространени, поради драстично увеличения обем на рекламно маркетинговия бюджет отделян за тях:
Фракционирани лазерни процедури с дълбок СО2 аблативен лазерен рисърфисинг - от $2500 до $8000;
Фракционирани лазерни процедури с повърхностен СО2 аблативен лазерен рисърфисинг - до $3000;
Фракционирани лазерни процедури с Er: glass неаблативни лазерни системи - от $100 до $2000.


Процедури