Procedures

Ablative CO2 Laser Resurfacing vs Nonablative Laser Skin Resurfacing

В световната дерматологична практика аблативният фракциониран рисърфисинг с CO2 лазер е признат за "златен стандарт" в подмладяването на лицето. Клиничният подмладяващ ефект от него при оптимално избрани параметри в настоящия момент е най-изразен в сравнение с други лазерни и нелазерни процедури, като радиочестотни, IPL фотопроцедури и мезотерапия. Много фирми предлагат лазерни системи работещи на CO2 аблативен фракциониран принцип. Най-известните фирми и техните брендове са: ActivFX ™ , DeepFX ™ и TotalFX ™ Ultrapulse ™ от Lumenis , eCO2 на Lutronic, Quadralase на Candela, CO2RE на Syneron-Candela, Performa™ Cynosure, Performa™ Deka SmartXide, Mixto™ на Lasering, Fraxel re:pair™ на Salta Medical, Bison FIRE-XEL™, TritonLaser (Thalloscan™, Scantroy™).

В последните години на пазара се появиха лазерни системи, при които няма нарушаване на целостта на кожата и не е необходимо време за възстановяване. Тези системи работят в близкия инфрачервен спектър и са на база Nd:YAG лазер (1060nm)и Er:glass лазер(1540nm). Най-голяма популярност имат системите Fraxel на основата на Er:glass лазер на фирмата Salta Medical и Palomar Icon на Syneron - Candela. Действително в този спектрален диапазон (1540nm) кожните структури пропускат добре лазерната светлина, но да не забравяме, че кожата е мътна оптична структура и публикуваните хистологични микротермални зони с отчетливи граници са физически абсурдни и най-вероятно са плод на някаква манипулация. По мое мнение може да се обсъжда умерена до лека фототермолиза в дермата там където в близост няма охлаждащ кръвоносен съд, а не за фракционирано въздействие с отчетливи граници и тесни колони. От друга страна различните типове кожа като дебелина, кръвоснабдяване, степен на атрофия правят невъзможно лекарят да определи точната работна доза и обикновено се работи с фирмено зададени режими с доста занижени енергийни параметри. Няма никакъв точен критерий за избор на работна доза, освен лекия до умерен еритем след процедурата. Така или иначе тези хистологични или по-точно митологични, според мен, микро термални зони (MTZ) попаднаха в проспектите и сайтовете на производителите на неаблативни лазерни системи. Прилагането на метода в комбинация с дермални филъри и ботокс правят невъзможен анализа на клиничния ефект само от лазерната процедура. Постигнатите с тях клинични резултати след многократни процедури, в най-добрия случай могат да се опишат като скромни. (D. Goldenberg,). Нищожният ефект от тези процедури вече започва да се констатира от пациентите и лекарите, което накара неговите привърженици да го рекламират като средство за забавяне на процесите на стареенето на кожата. Фактът, че тази превенция не може да бъде доказана, прави процедурата меко казано безмислена и чисто физически може да се сравни с ефекта от гореща баня или сауна. Ефективността им е рекламно преекспонирана и теоретично необоснована. По мое мнение нищожните и променливи клинични резултати от неаблативни лазерни процедури не могат да бъдат определени като подмладяващи, а по-скоро като освежаващи. Тези процедури се рекламират широко като се разчита на голям пазарен сегмент на пациенти и лекари със страх от агресивни аблативни процедури с CO2 и Er:YAG фракционирани лазери. Акцентуирането върху недостатъкa на аблативните лазерни процедури, свързан с откъсване от социална активност и дискомфорт за една седмица, е по-скоро оправдание прикриващо този страх. Манипулативният характер на ефекта от неаблативния фракциониран рисърфисинг се открива лесно с анализ на фотографиите before and after, с които изобилстват сайтовете. Обикновено фотографията before е направена с насочено осветление падащо така, че да пoдчертава кожните бръчки и рисунък, а фотографията after е с фронтално падаща дифузна светлина,при която няма сенки.

Пазарът на фракционирани лазерни процедури е доста объркан от брендове и неясни термини и повечето пациенти не могат да се справят с избора на лазерна процедура. Има и евтини процедури, с които се правят опити да се имитира фракционираното лазерно въздействие, като радиочестотен (RF) лифтинг, точкова високочестотна коагулация (е-матрикс) и дермални ролери (валяче с игли). Много лекари закупили някаква лазерна система "последно поколение" я рекламират или са били маркетингово подведени, че тяхната система е най-ефективна и в нея са елиминирани недостатъците на по-старите системи. Почти винаги лекарите нямат опит с други системи, което прави невъзможно сравняването на тяхната терапевтична ефективност. Основните недостатъци на първите фракционирани аблативни СО2 и Er:YAG лазерни системи са болката, дискомфорта и необходимостта от възстановителен период. Така на пазара след 2000-та година започнаха да се появяват неаблативни лазерни системи, с които процедурите станаха слабоболезнени, със скъсено време за възстановяване и накрая без време за възстановяване и напълно безболезнени. В крайна сметка системите "последно поколение" станаха и слабо ефективни до толкова, че с добре направен химически пилинг резултатът би бил по-добър. При тях няма странични ефекти, но едва ли изобщо има някави видими ефекти. Единствената гаранция на пациента, че се подлага на ефективна процедура, която ще задоволи неговите желания е бил лъскавият офис, в който е инсталирана лазерна машина "последно поколение", приличаща на голяма модерна прахосмукачка с тъч дисплей. Ако все пак на пациента не може да му се внуши, че има някакъв ефект от процедурата му се обяснява, че е направил най-доброто за превенция на кожното стареене.

Пазарът на фракционирани лазерни процедури е най-развит в САЩ и донякъде цената на процедурата отразява нейната ефективност. Донякъде, защото процедурите с по-нови системи са широкоразпространени, поради драстично увеличения обем на рекламно маркетинговия бюджет отделян за тях:
Фракционирани лазерни процедури с дълбок СО2 аблативен лазерен рисърфисинг - от $2500 до $8000;
Фракционирани лазерни процедури с повърхностен СО2 аблативен лазерен рисърфисинг - до $3000;
Фракционирани лазерни процедури с Er: glass неаблативни лазерни системи - от $100 до $2000.