Процедури

Лазерна аблация на формации по клепачите

Методиката за лазерна аблация на пролиферативни бенигнени дерматози разположени по клепачите и мигления ръб с правилно настроен импулсен CO2 лазер може да се определи като златен стандарт с оглед на терапевтична ефективност, минимална инвазивност, асоцииран риск и козметичен резултат и е алтернатива на традиционната хирургия и електрокоагулация. В някои случаи когато се касае за формации в близост до слъзните папили тази методика е дори единствено средство на избор. Това се потвърждава от повече от едно десетилетие клиничен опит и напълно изчистени практически техники за безопасно клинично приложение.


Before and After