Процедури

Лечение на съдови и пигментни дерматози с CuBr лазер


Лазерът на медни пари генерира две интензивни видими линии – 511 nm (зелена) и 578 nm (жълта) в кратки импулси с продължителност 20 ns и честота на следване 20KHz. Енергията на всеки импулс е около 0,2 mJ при средна мощност от 3 до 5W. Този високо честотен режим на работа се дефинира като квазинепрекъснат. Лазерът на меден бромид е една разновидност на лазера работещ на чисти медни пари. По чисто конструктивни причини той е по-подходящ за реални медицински системи с лесно обслужване и поддръжка – по-ниска работна температура и относително по-евтина лазерна тръба, монофазно захранване, въздушно охлаждане, бързо влизане в работен режим и по-висока надеждност.

Като спектрална характеристика, изходна мощност и коефициент на полезно действие той успешно конкурира комерсиално разпространените аргонови, багрилни и твърдотелни лазери и в много аспекти ги превъзхожда. Едновременното и сепарирано използване на двете генерирани линии го прави подходящ за лечение на широк спектър дерматози със съдов и пигментен характер. Жълтата линия (578nm) приложена самостоятелно е изключително подходяща за лечение на съдови лезии – съвпада точно с максимума на поглъщане на хемоглобина. Тази линия е приета за златен стандарт при лечението на съдови дерматози.

Физическият принцип на въздействие на този лазер е селективна термолиза или селективна термокоагулация на тъканната мишена натоварена патологично със съответния пигмент – меланин, хемоглобин. Максимален селективен ефект се постига с използването на високи мощности приложени за кратко време. В този случай, времето за термична релаксация на мишенната структура е минимално и околните здрави тъканни структури остават слабо засегнати или относително интактни.

Клиничните проучвания за използването на лазера на меден бромид започнали през 1984 година в кожна клиника - Варна, доказват, че този лазер може широко да се използва за ефективно лечение на редица съдови дерматози. Много добри терапевтични и козметични резултати се получават при лечение на кавернозни хемангиоми, телеангиектазии, венектазии, розцея, пиогенни грануломи.

Всички повърхностни пигментни дерматози успешно се отстраняват с лазер на медни пари –соларно лентиго, актинични кератози, мелазма. Механизмът на действие на медния лазер е селективна фотокоагулация и при оптимална плътност на енергията здравите тъканни структури остават относително интактни. При по високи дози се достига до неселективна обемна термокоагулация, подходяща за лечение на епидермални вирози, без опасност от разпръскване на вирус контаминирани частици и вторична импетгинизация.

Успешно се повлиява и акне. Механизмът на това повлияване е фотодинамичен. Използва се жълтата линия 578nm, която се абсорбира добре от порфирините (фотопорфирин 9) отделени при обмяната на самите анаеробни Propionibacterium acnes . При подходящи светлинни дози това довежда до подтискане на себумната секреция, която е един от компонентите на заболяването. Отделеният при това фотодинамично въздействие свободен кислород подтиска развитието както на Propionibacterium acnes , така и на другите съпътстващи щамове - главно Staphylococus aureus. Съчетанието с въздействие на CO2 лазер директно върху папулите, пустулите и нодулите с единични дълбоки аблативни лазерни перфорации дава отличен резултат. Най-вероятно това е свързано с промяна на анаеробната среда. Белезите и нарушеният релеф на кожата след прекарано акне се повлиява ефективно с дълбока фракционирана рисърфисинг техника.


Before and After