Процедури

Лазерно премахване на татуировки и соларни петна

Кабинета разполага с Q-модулиран Nd:YAG лазер за премахване на нежелани декоративни и тртавматични татуировки.
Този лазер е една разновидност на импулсния твърдотелен Nd:YAG лазер в който с помощта на специален затвор се генерира кратък (10ns)наносекунден (Q-модулиран) импулс. Той генерира светлина с дължина на вълната в близкия инфрачервен спектър - 1064nm. С помощта на нелинейно параметрично удвояване на честотата, тази дължина се преобразува в зелена - 532nm (втора хармонична). Методиката на лечение с този лазер се приема за златен стандарт в световната дерматологична практика при премахването на татуажи, а така също е показан за лечение на епидермални соларни, сенилни петна и лунички.

Средно една професионално направена многоцветна и наситена татуировка изисква от 5 до 8 сеанса, докато любителските едноконтурни татуировки изискват от 3 до 5 сеанса. Интервалът между сеансите не трябва да е по кратък от 6 до 8 седмици. Конкретно броят на сеансите зависи от типа на мастилото, дълбочината на която е въведено и индивидуалните особености на епидермиса за всеки пациент. В редки случаи броят на сеансите може да надхвърли десет, докато в други случаи е необходим само един сеанс за пълно отстраняване. Ефективността на лечението се оценява на над 90%. Необходимият приблизителен брой сеанси се прогнозира след отчитане на първия терапевтично предсказващ сеанс.


Before and After