Procedures

Laser treatment of vascular and pigmented dermatosis with CuBr Laser

Д-р Юлиян Пенев е пионер в клиничното прилагане на лазерите в родната дерматология. Лазерът на меден бромид е приложен в дерматологията за първи път в света през 1984 г. (по библиографски данни) в Кожна клиника – Варна от Д-р Ю. Пенев (тогава студент) върху 17 пациента с хемангиоми. Още тогава получените и публикувани обнадеждаващи резултати с конструирания от него лазер, показват, че той е по-добър от използваните до тогава и намерилите комерсиално приложение аргонови и багрилни лазери. Линиите на генерация на медния лазер (511nm - зелена и 578nm – жълта) и високата изходна мощност ( 5 -10W) го правят универсален за терапевтично въздействие както на съдови така и на пигментни, неопластични и пролиферативни дерматози. Разчита се на високоселективна термолиза и прецизно дозиране. Тази селективност гарантира постигането на отлични козметични резултати, които се потвърждават в разширените клинични проучвания в периода от 1986 до 2005г.
Лазерът на медни пари генерира две интензивни видими линии – 511 nm (зелена) и 578 nm (жълта) в кратки импулси с продължителност 20 ns и честота на следване 20KHz. Енергията на всеки импулс е около 0,2 mJ при средна мощност от 3 до 5W. Този високо честотен режим на работа се дефинира като квазинепрекъснат. Лазерът на меден бромид е една разновидност на лазера работещ на чисти медни пари. По чисто конструктивни причини той е по-подходящ за реални медицински системи с лесно обслужване и поддръжка – по-ниска работна температура и относително по-евтина лазерна тръба, монофазно захранване, въздушно охлаждане, бързо влизане в работен режим и по-висока надеждност.

Като спектрална характеристика, изходна мощност и коефициент на полезно действие той успешно конкурира комерсиално разпространените аргонови, багрилни и твърдотелни лазери и в много аспекти ги превъзхожда. Едновременното и сепарирано използване на двете генерирани линии го прави подходящ за лечение на широк спектър дерматози със съдов, пигментен и пролиферативен характер. Жълтата линия (578nm) приложена самостоятелно е изключително подходяща за лечение на съдови лезии – съвпада точно с максимума на поглъщане на хемоглобина. Тази линия е приета за златен стандарт при лечението на съдови дерматози.

Физическия принцип на въздействие на този лазер е селективна термолиза или селективна термокоагулация на тъканната мишена натоварена патологично със съответния пигмент – меланин, хемоглобин. Максимален селективен ефект се постига с използването на високи мощности приложени за кратко време. В този случай времето за термична релаксация на мишенната структура е минимално и околните здрави тъканни структури остават слабо засегнати или относително интактни.

Клиничните проучвания за използването на лазера на меден бромид започнали през 1984 година в кожна клиника - Варна, доказват, че този лазер може широко да се използва за ефективно лечение на редица пигментни и съдови дерматози. Много добри терапевтични и козметични резултати се получават при лечение на кавернозни хемангиоми, телеангиектазии, венектазии, пиогенни грануломи.

Всички повърхностни пигментни дерматози успешно се отсраняват с лазер на медни пари – невуси (бенки), лентиго, ефелиди. Много добри резултати се получават при лечение на соларни кератози, веруки и кондиломи. Механизмът на действие на медния лазер е селективна фотокоагулация и при оптимална плътност на енергията здравите тъканни структури остават относително интактни. При по високи дози се достига до неселективна обемна термокоагулацията подходяща за лечение на епидермални вирози, без опасност от разпръскване на вирус контаминирани частици и вторична импетгинизация.

Другите дерматози които се поддават изключително успешно на терапия с лазер на медни пари са: пиогенен гранулом, ксантелазма, базоцелуларен карциноми и розацея.

Успешно се повлиява и акне. Механизмът на това повлияване е фотодинамичен. Използва се жълтата линия 578nm, която се абсорбира добре от порфирините (фотопорфирин 9) отделени при обмяната на самите анаеробни Propionibacterium acnes . При подходящи светлинни дози това довежда до подтискане на себумната секреция, която е един от компонентите на заболяването. Отделеният при това фотодинамично въздействие свободен кислород подтиска развитието както на Propionibacterium acnes , така и на другите съпътстващите щамове главно Staphylococus aureus. Съчетанието с въздействие на CO2 лазер директно върху папулите, пустулите и нодулите с единични дълбоки аблативни лазерни перфорации дава отличен резултат. Най-вероятно това е свързано с промяна на анаеробната среда. Белезите и нарушения релеф на кожата след прекарано акне а се повлиява ефективно с дълбока фракционирана рисърфисинг техника.


Before and After