Процедури

Лечение на базоцелуларен карцином /BCC

Базоцелуларният карцином (BCC) е най-често срещаната неоплазма засягаща предимно кожата на лицето. Лечението му ангажира голям брой специалисти – дерматолози, патолози, хирурзи, онколози и радиолози. Ефективното лечение на тази дерматоза представлява определен проблем за съвременната медицинска наука свързана с високата честота на заболяването от една страна и необходимостта от козметично приемлив за пациента резултат, без компромис с терапевтичната ефективност. Това е особено важно при фациална локализация на лезията.

Послойната лазерна аблация с СО2 лазер е изключително ефективна за отстраняване на BCC и когато лезиите са в начален стадий крайният козметичен резултат е от много добър до отличен. Дълбочината на аблационна деструкция лесно може да се контролира визуално в относително безкръвни условия, като околните и в дълбочина здрави тъканни структури се щадят. Манипулацията може да се извърши в амбулаторни условия и отнема няколко минути под локална анестезия, а в повечето случаи при по-малки лезии и без анестезия. Не на последно място, получените козметични резултати са от много добри до отлични. Лазерната аблация е особенно подходяща за неголеми и средни по размер (до 2 см) лезии, но на етапен принцип могат да се третират и по-големи формации. Моят повече от двадесет годишен опит в клиничното приложение на лазерите в терапията на базоцелуларния карцином доказва, че тази методика трябва да намери по-широко приложение като терапевтичен подход, особенно когато се касае за фациална локализция.

Дългогодишната ми клинична практика в лазерното лечение на базоцелуларния карцином показва, че наблюдаваните рецидиви са рядкост, а при възникване са лесно отстраними с повторна аблация в амбулаторни условия в рамките на задължителните контролени прегледи. Лазерната аблация дава възможност и за естетична корекция на постерапевтичните цикатрикси. По време на контролните прегледи могат да се отстранят всички соларно индуцирани, сенилни и преканцерозни лезиии, с които обикновенно тези пациенти изобилстват. Може да се предложи цялостен рисърфисинг на лицето, като получената трайна реювилинизация да подобри чувствително качеството на живот на пациента.

Представят се резултати от лечението на базоцелуларен карцином (ВСС), някои форми на високодедиференцирани плоскоклетъчни карциноми и пиогенен гранулом с СО2 дерматохирургичен лазер.


Before and After


Лечение на Granuloma Piogenicum

Пиогенният гранулом е доброкачестен съдов тумор, като названието му Granuloma pyogenicum е неточно и погрешно, но се е наложило като клинична диагноза. По-точно дерматозата може да се опише като еруптивна придобита хемангиома. Появата и е свързана с физикална травма или хормонален дисбаланс. Често се появява по време на бременност. Локализира се главно по устната лигавица, главата и крайниците. По-честа се среща при хора със светла кожа. Размерите на пиогенният гранулом могат да варират от няколко милиметра до няколко сантиметра в диаметър. Когато е локализирана на места където има механично дразнене обикновено е болезнена. Пиогенният гранулом кърви обилно при минимално механично въздействие или спонтанно. В диферинциално диагностичен план трябва винаги да се мисли за амеланотичен меланом, който трудно може да бъде доказан дермоскопски. Непосредствено преди процедурата трябва да се ексцизира биопсичен материал за хистологично изследване и ако евентуално се открие клетъчен атипизъм терапевтичният план се разширява в посока лечение на злокачествена неоплазма.

В моята клинична практика съм усъвършенствал две лазерни методики за ефективно лечение на този тумор:
-първата методика се осъществява с лазер на меден бромид (511,578nm) и по същество представлява селективна термокоагулация. Манипулацията се осъщестява през притиснато към лезията предметно стъкло (витриопресия). При тези условия лазерната светлина преминава през стъклото и може да достигне по-голяма дълбочина осъществена от витриопресията. При този подход се облитерират надежно големите съдове в центъра на лезията и се създават условия на работа в безкръвна среда и без отделяне на димни частици. Същата техника може да се проведе и с дългопулсов YAG:Nd лазер, който има още по-гляма дълбочина на проникване, но въздействието като цяло е по-малко селективно.
-втората техника се осъществявя с СО2 лазер и представлява аблация до здраво съчетана с широкофокусна термокоагулация. Хемостазата при тази техника се осъществява с турникет, когато лезията е локализирана по пръстите или през отвор на метална притискаща шпакла, когато лезията се намира по други части на тялото.

Двете техники са терапевтично резултативни и рецидиви са наблюдавани изключително рядко. Козметичните резултати при лазерните методи за лечение са по-добри от хирургичните и не се наблюдава груба цикатризация..


Before and After