Процедури

Лазерна аблация на нежелани кожни лезии

Лазерната аблация е особено подходяща за неголеми и средни по размер (до 2 см) лезии, но на етапен принцип могат да се третират и по-обширни формации. Моят опит за повече от две десетилетия клинично приложение на лазерите в терапията на много дерматози с пигментен, съдов, пролиферативен и неопластичен характер доказва, че тази методика трябва да намери по-широко приложение като алтернатива и допълнение на хирургичните подходи, особено когато се касае за фациална локализация, риск от груба цикатризация или множествени лезии.
Послойната лазерна аблация е подходяща за лечение на пигментни невуси, лентиго, ксантелазми, плантарни веруки, базоцелуларен карцином, себорейни веруки и др.


Before and After