Процедури

Лазерна аблация на образувания локализирани по лицето

Представят се резултати от лечението с СО2 дерматохирургичен лазер и лазер на меден бромид на съдови и пигментни дерматози локализирани по лицето. Лазертерапията е терапевтично достатъчно ефективна, а получените много добри козметични резултати са важен аргумент в избора и на лечение, запазващ качеството на живот, свързан до голяма степен с естетиката на лицето. Представените резултати са извадка на повече от две десетилетия клиничен опит.


Before and After